info@webmedia.com.vn
Điện thoại: (84-8) 6295 7888 - Hotline: 09.6883.6883 (Mr. Duy)

Sẵn sàng, đặt, vận hành! Chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản để bạn bắt đầu với AdWords. Thiết lập và tìm hiểu cách điều hướng tài khoản AdWords của bạn, khởi chạy chiến dịch đầu tiên và tìm hiểu cách theo dõi hiệu suất quảng cáo của bạn.

Với AdWords, bạn có thể tiếp cận các khách hàng mới khi họ tìm kiếm trên Google các từ liên quan đến doanh nghiệp của bạn hoặc duyệt các trang web có chủ đề liên quan. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát chi phí quảng cáo của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu [...]

Khách hàng quảng cáo Google Adwords